#
#

مرکز آموزش های کوتاه مدت و مهارت آموزی

وبینارهای نوروزی

1400-12-26

وبینارهای نوروزی

موسسه آموزش عالی تابران ضمن تبریک آغاز سال نو، وبینارهای ویژه نوروز ۱۴۰۱ را به شرح جدول پیوست برگزار می کند.

مخاطب: کلیه دانشجویان و عموم علاقه مندان

زمان: ۵ الی ۱۲ فروردین

هزینه: رایگان

لینک شرکت در وبینار

https://online.tabaran.ac.ir/webinar-tabaranhttps://online.tabaran.ac.ir/webinar-tabaran

 

مرکز آموزش های کوتاه مدت و مهارت آموزی

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی - شریعتی 60 - کد پستی: 3113 971 918