صفحه اصلی
دوره ها
دوره توانمندسازی مدیران آموزشی موسسات زبان انگلیسی
عنوان دوره
دوره توانمندسازی مدیران آموزشی موسسات زبان انگلیسی
ظرفیت دوره
1 (ظرفیت باقی مانده 1 نفر)
هزینه دوره
15,000,000
درباره دوره
دوره کوتاه مدت برای توانمندسازی مدیران آموزشی موسسات زبان انگلیسی، طراحی شده است.


Supervisor Empowerment Program

 

جهت ثبت نام در این دوره معرفی نامه از آموزشگاه مربوطه الزامی می باشد

 

در این دوره ضمن تاکید بر ارتقای مهارتهای شناختی مدیران آموزشی موسسات، به مهارتهای اجرایی آنان نیز توجه می شود. سرفصل دوره به شرح جدول ذیل خواهد بود. دوره در دو روز و با فاصله زمانی دو هفته برگزار می شود و به صورت حضوری و پروژه محور خواهد بود. در این دوره مدیران آموزشی مهارتهای مورد نظر را در محیط آموزشی به صورت عملی بکار می گیرند و نتیجه را در جلسات بعدی با مدرسان دوره و سایر شرکت کنندگان به اشتراک می گذارند

 

جهت ثبت نام در این دوره معرفی نامه از آموزشگاه مربوطه الزامی می باشد

ثبت نام