صفحه اصلی
دوره ها
دوره آموزشي مصاحبه تشخيصي و آسيب شناسي رواني
عنوان دوره
دوره آموزشي مصاحبه تشخيصي و آسيب شناسي رواني
ظرفیت دوره
45 (ظرفیت باقی مانده 35 نفر)
هزینه دوره
3,000,000
درباره دوره
مخاطب: دانشجويان ترم 5 و 7 رشته روانشناسي موسسه آموزش عالي تابران


مدت: 20 ساعت آموزشي

مهلت ثبت نام: تا روز دوشنبه 29 آبان ماه
زمان برگزاري: سه شنبه ها ( 10-8 و 12-10) به مدت 5 هفته
 

ثبت نام