#
#

مرکز آموزش های کوتاه مدت و مهارت آموزی

تربیت مدرس زبان انگلیسی ویژه کودکان و نوجوانان

تربیت مدرس زبان انگلیسی ویژه کودکان و نوجوانان

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی (ویژه کودکان و نوجوانان)

دوره پایان نامه نویسی

دوره پایان نامه نویسی

دوره پایان نامه نویسی

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی ویژه کودکان و نوجوانان

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی ویژه کودکان و نوجوانان

دوره آموزشی تربتی مدرس زبان انگلیسی ویژه کودکان و نوجوانان

وبینارهای نوروزی

وبینارهای نوروزی

وبینارهای نوروزی

دوره تربیت مدرس IELTS

دوره تربیت مدرس IELTS

ielts-teacher-training-course-2022

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی

ttc-2022

مرکز آموزش های کوتاه مدت و مهارت آموزی

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی - شریعتی 60 - کد پستی: 3113 971 918